Soutěže v kraji

Krajská liga mužů Ústeckého kraje Zápasy Tabulky
Regionální liga staršího dorostu Zápasy Tabulky
Regionální liga mladšího dorostu Zápasy Tabulky
Liga starších žáků "A" 2004-2005 Zápasy Tabulky
Liga mladších žáků "C" 2006-2007 Zápasy Tabulky
Liga mladších žáků "D" 2006-2007 Zápasy Tabulky
Krajská liga přípravek Ústeckého kraje Zápasy

Zdroj: www.hosys.cz